medycyna-pracy
Przychodnia TiM – Usługi medyczne oferuje usługi z zakresu medycyny pracy zarówno dla firm, jak i pacjentów indywidualnych.

Medycyna pracy w TiM-ie obejmuje badania wstępne, okresowe i kontrolne, w tym:
  • Konsultację lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia,
  • Wykonanie badań laboratoryjnych, jeśli stanowisko pracy tego wymaga,
  • Wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • Badania u lekarzy specjalistów, których konsultacja jest konieczna do wydania orzeczenia przez lekarza medycyny pracy,
  • Badanie EKG w przypadkach, gdy jest ono wymagane.
Badania profilaktyczne są wykonywane na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania, które określa §4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 69, poz. 332 ze zmianami).

Bierzemy także udział w komisjach do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania z zakresu medycyny pracy można w naszej przychodni wykonać jednego dnia, po telefonicznym rezerwacji wizyty.

Lekarze medycyny pracy przyjmują:
we wtorki w godzinach 10.00 – 12.00
i czwartki w godzinach 9.00 – 11.00
Rejestracja jest czynna codziennie od 8.00 – 16.00.

Cennik świadczeń:
Badania wstępne, okresowe i kontrolne w zależności od zakresu badania i stanowiska pracy - 80 – 150 pln Udział w komisjach BHP – 250 pln

Zapraszamy na badania na ul. Długą 44/50.

ul. Długa 44/50
00-241, Warszawa

Przychodnia TiM – Usługi medyczne oferuje usługi z zakresu medycyny pracy zarówno dla firm, jak i pacjentów indywidualnych.

Medycyna pracy w TiM-ie obejmuje badania wstępne, okresowe i kontrolne, w tym:
  • Konsultację lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia,
  • Wykonanie badań laboratoryjnych, jeśli stanowisko pracy tego wymaga,
  • Wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • Badania u lekarzy specjalistów, których konsultacja jest konieczna do wydania orzeczenia przez lekarza medycyny pracy,
  • Badanie EKG w przypadkach, gdy jest ono wymagane.
Badania profilaktyczne są wykonywane na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania, które określa §4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 69, poz. 332 ze zmianami).

Bierzemy także udział w komisjach do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania z zakresu medycyny pracy można w naszej przychodni wykonać jednego dnia, po telefonicznym rezerwacji wizyty.

Lekarze medycyny pracy przyjmują:
we wtorki w godzinach 10.00 – 12.00
i czwartki w godzinach 9.00 – 11.00
Rejestracja jest czynna codziennie od 8.00 – 16.00.

Cennik świadczeń:
Badania wstępne, okresowe i kontrolne w zależności od zakresu badania i stanowiska pracy - 80 – 150 pln Udział w komisjach BHP – 250 pln

Zapraszamy na badania na ul. Długą 44/50.

ul. Długa 44/50
00-241, Warszawa

Tel: (22) 831-51-55
E-mail: tim.med@wp.pl