dla-firm
Proponujemy zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Państwa firmy w zakresie medycyny pracy oraz pakietu opieki medycznej dla pracowników z możliwością objęcia opieką lekarską także członków ich rodzin. Badania diagnostyczne i opiekę medyczną prowadzą doświadczeni specjaliści. Przystąpienie do pakietu opieki medycznej gwarantuje nielimitowane wizyty u lekarzy specjalistów bez skierowań, bez długiego oczekiwania na wizytę, a także możliwość wykonania niezbędnych do postawienia diagnozy badań. Usługi są świadczone w przychodni TiM – Usługi medyczne, mieszczącej się w centrum Warszawy przy Pl. Bankowym, niektóre badania przeprowadzane są w partnerskich placówkach specjalistycznych.

Medycyna pracy obejmuje udział w komisjach do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania wstępne, okresowe i kontrolne, a w tym:

 • Konsultację lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia,
 • Wykonanie badań laboratoryjnych, jeśli stanowisko pracy tego wymaga,
 • Badania u lekarzy specjalistów, których konsultacja jest konieczna do wydania orzeczenia przez lekarza medycyny pracy,
 • Badanie EKG, w przypadkach, gdy jest ono wymagane.
Pakiet opieki medycznej gwarantuje konsultacje u następujących lekarzy specjalistów:
 • Dermatologa
 • Ginekologa
 • Internisty
 • Kardiologa
 • Laryngologa
 • Neurologa
 • Okulisty
 • Ortopedy
 • Psychiatry
 • Stomatologa
A także konsultacje u:
 • Psychologa
 • Specjalisty ds. żywienia
I wykonanie następujących badań:
 • Cytologicznych
 • Laboratoryjnych
 • EKG serca
 • USG (narządy rodne).
Powyższe usługi możecie Państwo uzyskać zawierając z nami umowę na świadczenia medyczne z zastosowaniem zryczałtowanej opłaty miesięcznej. Abonament dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Państwa firmy i jej pracowników, a koszt uzależniony będzie od rodzaju i zakresu roztoczonej opieki medycznej.

Zapraszamy do współpracy!

ul. Długa 44/50
00-241, Warszawa

Proponujemy zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Państwa firmy w zakresie medycyny pracy oraz pakietu opieki medycznej dla pracowników z możliwością objęcia opieką lekarską także członków ich rodzin. Badania diagnostyczne i opiekę medyczną prowadzą doświadczeni specjaliści. Przystąpienie do pakietu opieki medycznej gwarantuje nielimitowane wizyty u lekarzy specjalistów bez skierowań, bez długiego oczekiwania na wizytę, a także możliwość wykonania niezbędnych do postawienia diagnozy badań. Usługi są świadczone w przychodni TiM – Usługi medyczne, mieszczącej się w centrum Warszawy przy Pl. Bankowym, niektóre badania przeprowadzane są w partnerskich placówkach specjalistycznych.

Medycyna pracy obejmuje udział w komisjach do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania wstępne, okresowe i kontrolne, a w tym:

 • Konsultację lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia,
 • Wykonanie badań laboratoryjnych, jeśli stanowisko pracy tego wymaga,
 • Badania u lekarzy specjalistów, których konsultacja jest konieczna do wydania orzeczenia przez lekarza medycyny pracy,
 • Badanie EKG, w przypadkach, gdy jest ono wymagane.
Pakiet opieki medycznej gwarantuje konsultacje u następujących lekarzy specjalistów:
 • Dermatologa
 • Ginekologa
 • Internisty
 • Kardiologa
 • Laryngologa
 • Neurologa
 • Okulisty
 • Ortopedy
 • Psychiatry
 • Stomatologa
A także konsultacje u:
 • Psychologa
 • Specjalisty ds. żywienia
I wykonanie następujących badań:
 • Cytologicznych
 • Laboratoryjnych
 • EKG serca
 • USG (narządy rodne).
Powyższe usługi możecie Państwo uzyskać zawierając z nami umowę na świadczenia medyczne z zastosowaniem zryczałtowanej opłaty miesięcznej. Abonament dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Państwa firmy i jej pracowników, a koszt uzależniony będzie od rodzaju i zakresu roztoczonej opieki medycznej.

Zapraszamy do współpracy!

ul. Długa 44/50
00-241, Warszawa

Tel: (22) 831-51-55
E-mail: tim.med@wp.pl